Amerikanska inbördeskriget startar

När Abraham Lincoln 1860 utsågs till president för USA bröt sig snart 11 av USA:s 36 delstater ut från landet och bildade Amerikas konfedererade stater. I april inleds strider som skulle hålla i sig i fem år och leder till ca 620 000 människors död. När kriget avslutades 1865 avskaffades slaveriet och de konfedererade staterna införlivades åter i USA.