Vad hände sedan – arbetarringarna

De arbetarringar som L.O. Smith startade fungerade inte i längden, han kände att arbetarna själva inte engagerade sig tillräckligt och var missnöjd med att de inte bidrog mer ekonomiskt. Det var en ganska bitter Smith som uttalade sig när arbetarringarna upplöstes:

”Jag har betalat över 156 000 kronor av privata pengar för ringarnas utveckling utan det ringaste gagn för mig själv. Och ingen vill ge mig ens ett erkännande. Konsumtionsföreningar som upprättats för att ge arbetarna billiga priser, har aldrig burit sig i längden. Det kan bara fungera om arbetarna själva skjuter till aktiekapital.”

Trots att arbetarringarna försvann så levde idéerna kvar och snart kom socialisterna att anamma systemet med arbetarringar, och kanske hade Smiths hårda ord sporrat arbetarna att organisera sig. Smith själv fortsatte sitt arbete för att förbättra arbetarnas livsvillkor genom att förespråka deras rösträtt politiskt.