Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där. Det är viktigt för oss på The Absolut Company att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. De behandlas alltid med största respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där. Det är viktigt för oss på The Absolut Company att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. De behandlas alltid med största respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig: The Absolut Company AB, org. nr. 556015-0178 med adress S-117 97 Stockholm, Sverige (besöksadress: Marieviksgatan 19B, S-117 43, Stockholm) (”vi” eller ”oss”).  

1. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

Med Personuppgifter menas i denna Integritetspolicy varje upplysning som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som fysisk person.

Personuppgifter samlas enbart in för de ändamål som beskrivs i Punkt 3 nedan och med ditt samtycke (du tillhandahåller dem till oss genom t.ex. formulär, hemsidans olika kontaktytor eller när du i använder funktioner eller tjänster som erbjuds via hemsidan och/eller sociala medier) (”Digitala Media”). Beroende på syftet med insamlingen kommer typen och mängden av information att variera. 

Vi använder vissa analytiska verktyg för att samla in och tillhandahålla information om hur du använder vår hemsida vilket även kan bestå av information från tredjepartstjänster (“Användarinformation”). Användarinformation kan bestå av information om sidor du besökt hos oss eller innan du besökte vår sida, tiden du besökte dem, vilket innehåll du tillgodogjorde dig, på vilket språk informationen var samt även innehålla viss demografisk information, t.ex. kring ålder, kön och intressen. 

2. Hur och vilka analysverktyg använder vi?

Vi samlar in information via cookies, IP-adresser och loggfiler. 

 • Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för olika syften och gör det möjligt för dig att effektivt navigera mellan olika webbsidor, spara preferenser och generellt förbättra din användarupplevelse. Vi använder cookies för att bättre förstå hur besökare använder vår Digitala Media och tjänsterna som erbjuds där, samt för att förbättra dess användning och funktioner. Förutsatt att du gett ditt samtycke använder vi cookies och liknande teknologier (“Cookies”) i vår Digitala Media. Du kan läsa mer om vilka Cookies vi använder och hur du kan blockera Cookies i vår Cookies Policy. 
 • En IP-adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du kopplar upp dig mot Internet. Vi använder IP-adresser för att bland annat (i) utföra problemsökningar, (ii) upprätthålla säkerheten på webbsidan, (iii) begränsa din tillgång till vår Digitala Media om det krävs enligt lag eller avtal, och, (iv) för att bättre förstå hur vår Digitala Media används. 
 • Vi (eller en tredje part för vår räkning) samlar in information i form av loggfiler som registrerar aktivitet och statistik om användares internet- och hemsidevanor. Dessa uppgifter genereras anonymt och består bland annat av information om (i) vilken webbläsare och operativsystem en användare har, (ii) information om en användares session (så som vilken URL de kom från, datumet och tiden de besökte vår Digitala Media, samt vilka sidor på vår Digitala Media de besökte) och (iii) andra liknande data om navigation eller klickflöde på sidan. Vi använder även loggfiler för interna marknadsförings- och demografistudier så att vi kan förbättra och anpassa de tjänster vi tillhandahåller dig. Loggfiler används enbart internt och är inte möjliga att koppla till en specifik användare.

3. För vilka ändamål använder vi dina Personuppgifter?

Vi samlar information om dig:

 • För att besvara en ansökan om en tjänst eller för fullgörandet av ett avtal: När du registrerar eller anmäler dig i vår Digitala Media (exempelvis mobilapp eller via sociala medier) används dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig relevanta funktioner och tjänster som du registrerat dig för och för att erbjuda dig vissa tjänster (så som möjligheten att motta kommunikation, prenumeration på ett nyhetsbrev, skapande av ett användarkonto, deltagande i tävlingar, inbjudningar till event).
 • Vid e-handel från vissa av våra webbsidor: Vi använder dina Personuppgifter för att hantera din order och leverera produkter. Vi kan även implementera vissa lösningar för att spåra bedrägliga betalningar och för att säkra betalningen för köp via våra sidor.
 • För att skicka kommunikation avseende transaktioner eller administration: (t.ex. bekräftelsemail vid registrering eller avregistrering från en specifik tjänst), samt för vissa funktioner relaterade till tjänsterna (t.ex. notiser om uppdateringar av vår Integritetspolicy, avslutande av prenumeration samt om ändringar i online-tjänster eller policys om support eller andra liknande ändringar).
 • För att skicka marknadsföring, förutsatt att du har samtyckt: Utöver de ändamål för vilka du skickade in dina Personuppgifter kan du även (via formulär eller liknande) välja att dina Personuppgifter får användas för en aktivitet eller tjänst utöver de du efterfrågar. Till exempel, om du anmäler dig till en tävling eller liknande kampanj kan du få en inbjudan om att registrera dig till nyhetsbrev. Om du bestämmer dig för att motta dessa ytterligare tjänster kommer vi att använda dina Personuppgifter för att tillhandahålla dem till dig. 
 • När du använder funktionen ”dela”: dina Personuppgifter används endast en gång för att skicka kommunikationen och sparas inte därefter av oss, i enlighet med tillämplig lag; och
 • När du använder en QR-kod eller motsvarande funktion i våra produkter använder vi dina Personuppgifter för att skicka dig mer information om den produkt du vill veta mer om.

Ibland är det vårt berättigade intresse att kunna hjälpa dig. För det fall ditt samtycke behövs kommer vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, kombinera, uppdatera eller på annat sätt använda Personuppgifterna insamlade via vår Digitala Media med data från utomstående register eller tredje parter. Exempelvis kan vi kombinera demografiska data eller enkätdata (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation, andra intressen o.s.v.) utan kopplingar till dina Personuppgifter med Personuppgifter insamlade från våra erbjudanden (så som vid kontoregistrering).

Vi använder den kombinerade informationen som nämns ovan och/eller demografisk information för våra interna marknadsförings- och demografistudier så att vi konstant kan förbättra, personifiera och anpassa produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller dig för att möta dina behov bättre. Vissa av verktygen vi använder kan innehålla automatiserat beslutsfattande, där det är i enlighet med tillämplig lag och förutsatt att du lämnat ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att tillse att dina Personuppgifter är korrekta och uppdaterade genom att vid var och en av dina interaktioner med oss och/eller våra dotterbolag kontrollera om dina Personuppgifter fortfarande är korrekta eller om de behöver kompletteras eller uppdateras med den ytterligare information du har tillhandahållit.

Vi kan utföra profilering baserat på din aktivitet i vår Digitala Media för att bättre förstå dina preferenser och anpassa vår marknadsföringskommunikation till din profil, såvida du inte motsätter dig sådan behandling i enlighet med Punkt 9 i denna Integritetspolicy. 

Observera att det automatiska beslutsfattandet regelbundet kontrolleras för att säkerställa att behandlingen av Personuppgifterna är korrekt. Specifika åtgärder som uppgiftsminimering genomförs när du skapar profiler. Du uppmanas att uttrycka din synpunkt genom rätten till tillgång som beskrivs ovan. Du kan också bestrida resultatet av det automatiska beslutet genom att skicka ett email enligt Punkt 12 nedan. 

4. Vad händer om du inte vill tillhandahålla oss dina Personuppgifter?

Om du väljer att inte lämna ut några Personuppgifter när det efterfrågas kan det hända att du inte har möjlighet att delta i vissa aktiviteter och funktioner, eller att tjänsten och speciella erbjudanden som vi kan tillhandahålla inom Digitala Medier begränsas. Om du t.ex. vägrar att uppge din email-adress kommer du inte få vårt nyhetsbrev eller kunna registrera dig i vår Digitala Media. Du behöver dock inte tillhandahålla några Personuppgifter för att enbart surfa på vår Digitala Media eller för att lära dig mer om oss eller våra produkter. I vilket fall kommer vi alltid att informera dig om vilka Personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda dig av en tjänst. 

5. Vem lämnar vi ut dina Personuppgifter till och varför? 

 • Inom Pernod Ricard-gruppen

Vi kan, för ändamålen beskrivna i Punkt 3, dela dina Personuppgifter med dotterbolag eller andra bolag i vilka vårt moderbolag Pernod Ricard S.A. har kontroll genom antingen direkt eller indirekt ägande (tillsammans ”Pernod Ricard-gruppen”).

 • Med tredje parter

Vi kan även dela dina Personuppgifter med tredje parter, men enbart vid följande omständigheter:

 • För marknadsföring om du gett ditt samtycke.
 • Vi kan använda leverantörer för funktionaliteten av vår Digitala Media och för att hjälpa oss administrera de olika funktioner, program eller kampanjer tillgängliga här. Varje sådan tredje part skall alltid tillhandahålla samma nivå av säkerhet för dina Personuppgifter som vi och, när så krävs, vara bundna av ett avtal för att hålla dina Personuppgifter säkra och för att behandla dessa endast på specifika instruktioner av oss;
 • När vi genomför en kampanj tillsammans med ett annat företag, en annan organisation eller annan tredje part; och, som en del av detta event, samlar in och behandlar Personuppgifter med förbehåll för ditt samtycke när så krävs. Om dina Personuppgifter samlas in av (eller är delad med) ett annat företag som en del i en sådan kampanj, så kommer vi meddela dig detta när dina Personuppgifter samlas in.
 • Vi kan också lämna ut dina Personuppgifter när detta krävs enligt lag eller, enligt vår bedömning, när sådant utlämnande är nödvändigt för att tillvarata vårt intresse i en rättsprocess eller för att tillvarata våra anställda eller allmänhetens säkerhet;
 • I händelse av en sammanslagning/fusion av oss och ett annat företag, eller i händelse av att vi säljer eller avyttrar hela eller delar av vår verksamhet så skulle förvärvaren ha tillgång till informationen som innehas av oss i den verksamheten vilket kan inkludera Personuppgifter. På liknande sätt så kan Personuppgifter överföras som en del i en omorganisation, insolvens eller liknande förfarande.

6. Sänds dina Personuppgifter till mottagare i andra länder och varför?

The Absolut Company verkar i en internationell miljö och dina Personuppgifter kan komma att överföras till andra länder med andra nivåer av skydd för Personuppgifter än Sverige. Dina Personuppgifter kan också överföras mellan olika företag inom Pernod Ricard-gruppen som är baserade i olika länder. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten av Personuppgifterna både vid överförandet och vid mottagandet genom att implementera de standardklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen.

Våra huvudsakliga tjänsteleverantörer som ansvarar för driften av vår Digital Media är baserade i USA. Överförandet av Personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer är i enlighet med tillämplig lag och följer standardmässiga avtalsklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen. Sådana tjänsteleverantörer är också bundna av avtal som säkerställer en hög standard av integritetsskydd och som kräver bl.a. att de agerar endast på våra instruktioner och vi implementerar fortlöpande nödvändiga tekniska åtgärder för att hålla dina Personuppgifter säkra.

7. Hur länge behåller vi dina Personuppgifter?

Vi kommer att lagra Personuppgifterna som du har gett oss tillgång till via Digitala Media så länge ditt konto är aktivt, vi har ett avtal med dig eller efter behov för att tillhandahålla dig tjänster du har begärt, eller för att besvara frågor eller för att lösa problem eller tillhandahålla förbättrade och nya tjänster. Vi kan också komma att behöva lagra dina Personuppgifter i enlighet med våra interna bevaringsrutiner som krävs för att följa våra rättsliga åtaganden, för att tillvarata vår rätt i händelse av en tvist och för att följa avtal.

Vi kan således lagra dina Personuppgifter efter att du har slutat använda våra tjänster eller vår Digitala Media i enlighet med gällande preskriptionstider.

8. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att dina Personuppgifter insamlade från denna hemsida och/eller våra applikationer, inklusive känsliga Personuppgifter behandlas med sekretess. Dessa åtgärder inkluderar bland annat: (i) lagring av dina Personuppgifter i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten och som endast är tillgängliga för auktoriserad personal och leverantörer; och, (ii) verifiering av identiteter av registrerade användare innan de får tillgång till Personuppgifterna vi behandlar.


9. Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till de Personuppgifter vi behandlar om dig?

 • Om dina Personuppgifter har behandlats på basis av ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke,
 • Du kan begära tillgång till dina Personuppgifter, inklusive de kategorier av data som används i profilerings- eller beslutsprocessen,
 • Du kan begära rättning av dina Personuppgifter om de felaktiga, ofullständiga eller daterade, inklusive de som finns i ditt konto (om tillämpligt),
 • Du kan begära att dina Personuppgifter raderas om (i) dina Personuppgifter inte längre är nödvändiga för syftet med behandlingen, (ii) du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen och detta baseras enbart på sådant samtycke, (iii) du invänder mot behandlingen, (iv) behandlingen av Personuppgifterna är olaglig, (v) Personuppgifterna måste raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera övriga bolag inom Pernod Ricard-gruppen om sådan radering.
 • Du kan begära en begränsning av behandlingen (i) i sådana fall där korrektheten av Personuppgifterna bestrids så att vi kan kontrollera om dessa är korrekta, (ii) om du önskar begränsa dina Personuppgifter istället för att radera dessa trots att behandlingen är olaglig, (iii) om du önskar att vi behåller dina personuppgifter för att du behöver dessa inom ramen för rättsliga anspråk, (iv) om du har invänt dig mot behandlingen men vi genomför kontroll av huruvida de har berättigade skäl för sådan behandling som kan åsidosätta dina egna rättigheter, (v) om behandlingen av data är baserad på legitima intressen.
 • Du kan begära dataportabilitet av dina Personuppgifter som du lämnat till oss, i synnerhet om Personuppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal,
 • Du har alltid valet att inte lämna några Personuppgifter till oss. Om du väljer detta alternativ så kan det komma att begränsa de aktiviteter och funktioner som vi kan tillhandahålla dig.
 • Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina Personuppgifter, inklusive för marknadsföringsändamål baserat på profilering.
 • Du har också rätt att ge instruktioner om hur dina Personuppgifter som behandlas enligt denna Integritetspolicy ska användas efter att du avlidit.

10. Hur behandlar vi barns Personuppgifter?

Vår webbsida är inte avsedd för användning av omyndiga barn (”Minderåriga”), så vi samlar inte medvetet Personuppgifter från Minderåriga. Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa ett konto och delta i aktiviteter och transaktioner på vår Digitala Media. Om vi meddelas eller får kännedom om att en Minderårig har lämnat Personuppgifter till oss genom vår Digital Media kommer vi att radera sådana Personuppgifter.

11. Hur kontaktar du oss eller den relevanta tillsynsmyndigheten?

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer avseende denna Integritetspolicy eller avseende våra rutiner kring insamling, vänligen kontakta oss skriftligen genom att skriva till The Absolut Company AB på adress S-117 97 Stockholm Sverige eller via email till:

privacy@absolut.com

Du informeras om att du även kan lämna ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för det land där du befinner dig om du skulle ha några bekymmer vår behandling av dina Personuppgifter.

 12. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kontrollerar regelbundet vår Integritetspolicy och vi kommer att publicera uppdateringar på den här webbsidan.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022