Arbetarringarna ser dagens ljus

Dominansen och makten hos överklassen var något som ständigt irriterade L.O. Smith. Han glömde aldrig var han kom ifrån. I mitten av 1880-talet samlar han politiskt intresserade arbetare för att diskutera hur de kan stärka sin ställning.
Folket lyssnar och snart startas ett flertal föreningar. Alla med samma syfte: att förbättra levnadsvillkoren.

Grupperingarna kallas arbetarringar och snart får man gehör för sina önskemål. L.O. Smith erbjuds rollen som ordförande i Stockholm arbetarrings bank. Han kräver att han ska väljas enhälligt. Vid första mötet möts han av rop, handklappningar och stampningar i golvet.

L.O. Smith satsar för att ge den enskilde medlemmen bättre ekonomi. Ett av förslagen är att göra posten till bank. Postsparbankernas utveckling hade han sett i flertalet länder. Med bättre öppettider och tillgänglighet var sannolikheten högre att arbetaren skulle sätta in sina sparpengar.

Förslaget nådde 1883 hela vägen upp till kungen som utförde en proposition om inrättandet. Det tog ett tag innan förslagets till slut vann laga kraft. Berömmet fick den dåvarande statsministern Robert Themptander.