Boerkrig i Sydafrika

När britterna med Sir Theophilius Shepstones i spetsen annekterar Transvaal i nordöstra Sydafrika 1877 möts de av kraftiga protester från boerna. År 1880 gör boerna uppror och kriget är ett faktum.

Med hjälp av gerillakrigsföring lyckas boerna vinna kriget och får självstyre i regionen. År 1900 ockuperades Transvaal igen, något som kom att påverka bland annat L.O. Smiths affärer. Transvaal blev engelsk koloni innan det 1910 blev en provins i Sydafrika.