Här gjorde L.O. Smith sina affärer

Paris
Paris kom att bli skådeplats för flera viktiga händelser i L.O. Smiths liv. Det var här han gjorde en avgörande upptäckt på 1860-talet. Smith fick då tag på en bok skriven av professor Angel Marvaud om en ny sorts spritdestillering. Han lärde sig att råbrännvinets orena komponenter kan frånskiljas vid destillation på varm väg. Genom kokning kan man ta bort de olikartade alkoholerna eftersom de har olika kokpunkter. Det blev upptakten till en serie experiment i Frankrike och England med syfte att ta reda på finkelns skadlighet. L.O. Smith tog också initiativ till världens första alkoholkongress som ägde rum i Paris den 13 augusti 1878.

På äldre dagar skaffade sig L.O. Smith en bostad i Paris med den prestigefyllda adressen Avenue de Bois de Boulogne. Möbler och andra inventarier fraktades dit från den praktfulla våningen i Bolinderska palatset i Stockholm. I huset vid Boulognerskogen arrangerade Smith populära aftoncirklar med internationella gäster och levde sitt nya liv med Anna Viktoria Kalldin, dottern Marys unga tjänsteflicka från Blekinge. Det var också i Paris, på den norsk-svenska legationen, som L.O. Smith och Anna Viktoria blev äkta makar den 4 oktober 1899. Vigseln förrättades av blivande ärkebiskopen Nathan Söderblom, som då var präst vid den svenska kyrkan i Paris.

Nice år 1860. Källa: Library of Congress.

Nice
Under 1800-talet blev Nice vid franska Rivieran en tummelplats för aristokratin och finanseliten. Även konstnärer, författare och konstnärer sökte sig till staden. Det milda klimatet, nöjena och hälsosamma kurer lockade till rekreation, särskilt under vintermånaderna. Flera kungligheter vistades i Nice långa perioder, bland annat den ryska tsarfamiljen och brittiska drottning Victoria, vilket ytterligare ökade populariteten. Det var naturligt att även L.O. Smith blev en återkommande gäst i Nice, där han kunde möta affärskontakter från hela Europa. En tid bodde han vid den livliga paradgatan Promenade des Anglais med utsikt över det azurblå havet.

Kairo
Nordafrika och Mellanöstern var populära resmål bland kungligheter och aristokrati i slutet av 1800-talet. Det fanns ett nyväckt intresse för Orienten och det var bland annat nu trenden att använda orientaliska mattor i borgerskapets hem tog fart. L.O. Smith hörde också till den krets som hade möjlighet att resa och upptäcka historiska och mytomspunna platser i östra Medelhavsområdet. Under en av sina resor köpte han ett dussin apor i Kairo som sändes vidare till forskning i England. Syftet var att i djurexperiment ta reda på hur skadlig finkeln var.

St Petersburg år 1889. Konstnär: Franz Kopalik.

Sankt Petersburg
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fördjupades de ekonomiska relationerna mellan Sverige och Ryssland. I den ryska huvudstaden Sankt Petersburg växte det fram en svensk koloni med företagare i olika branscher. Till de mest kända namnen hör tsarens hovskräddare Lidvall och hovjuvelerfamiljen Bolin. Det var en utveckling som skulle få ett tvärt slut i och med den ryska revolutionen 1917. Från det ryska tsardömet importerade L.O. Smith råsprit som komplement till den svenska produktionen. Han gjorde flera resor till landet och förhandlade direkt med den ryske finansministern och med ”Sällskapet för främjande av rysk handel och industri” och dess president greve Ignatiev.

Cádiz
Smith hade ett särskilt öga till den spanska marknaden som han hoppades skulle spela en viktig roll i den internationella sprithandeln. Han reste flera gånger till bland annat Cádiz och Tarragona i syfte att lära känna de spanska spritimportörerna. Smiths idé gick ut på att erbjuda råsprit till ett lägre pris än konkurrenterna från Tyskland. År 1883 lyckades Smith få till stånd ett handelsavtal mellan Spanien och Sverige och han övertalade också den spanska regeringen att sänka tullarna på finsprit. I januari 1885 öppnade han filialer i Tarragona, Palma, Barcelona, Valencia, Cádiz och San Sebastian.

Som belöning upphöjdes Smith till spansk adelsman och utnämndes till kommendör med stora korset av spanska Isabella Catolica-orden. Men tre år senare följde ett bakslag när de spanska myndigheterna införde en konsumtionsskatt på sprit, som också gällde retroaktivt på inneliggande lager. Ledningen av affärerna övergick nu till den största kreditgivaren, bankirfirman Murrieta i London. Den spanska spritkraschen orsakade kännbara förluster för Smith. Under resten av sitt liv sökte han att få tillbaka sin förmögenhet och upprättelse.

Cape Sam-Lourenço, Madeira ca 1876. Källa: Africa and its Inhabitants, vol. II (Élisée Reclus, 1899 ed.))

Madeira
Smith reste bland annat till den portugisiska ön Madeira, berömd för sitt subtropiska klimat och rika flora. Han utvecklade också en ny ångbåtslinje mellan Sverige och Portugal. Som belöning erhöll Smith den högt ansedda portugisiska Kristusorden.