L.O. Smith och Karlshamn

I den livliga hamnstaden Karlshamn formades den unge L.O. Smith. Det var där han som barn fick en mentor och beskyddare, grosshandlaren Carl Smith. Där gick han i skola och där väcktes tidigt hans affärsbegåvning. Det var också i Karlshamn som Smith byggde sin stora spritfabrik och producerade den berömda flaggpunschen.

Karlshamn i Blekinge var ursprungligen ett fiskeläge och en dansk utskeppningshamn som gick under namnet Bodekull. Efter freden i Roskilde 1658 införlivades de sydsvenska landskapen i det svenska riket. Genast gav kung Karl X Gustav order om att anlägga städer i de nya provinserna. Stadsrättigheter utfärdades 1664 och fyra år senare fick den nya stapelstaden Karlshamn sina kungliga privilegier.
Tanken var från början att göra Karlshamn till ett högkvarter för den svenska marinen, men förutsättningarna ansågs vara bättre längre österut där örlogsstaden Karlskrona grundades. Karlshamn växte ändå och flera tyska och nederländska köpmän flyttade in. Den unga staden placerades på kartan som en viktig handels- och sjöfartsstad.

Ändå var det först under Napoleonkrigen i början av 1800-talet som Karlshamn fick sitt verkliga uppsving. Då försökte Frankrike hindra den engelska sjöfarten genom blockad och handeln till Karlshamn sköt i höjden. Segelfartygen köade ute på redden för att komma in och lossa varor från världens alla hörn. Karlshamn blev känt som ett näste för smuggling. De blomstrande affärerna skapade ett välstånd och en självmedvetenhet i Karlshamn med rika handelshus och det var i den atmosfären som L.O. Smith växte upp. Idag kan man gå i spåren av L.O. Smith i Karlshamn och uppleva platser och byggnader som spelade en viktig roll i hans liv.

Skottsbergska Gården där LO Smith tog sin första anställning. Gården finns än idag och är Sveriges bäst bevarade köpmansgård från äldre tid. Källa: Karlshamns museum.

Karlshamns kulturkvarter
Karlshamns kulturkvarter är idag namnet på några av de bevarade kvarteren i norra delen av staden. Här har Föreningen Karlshamns museum sina samlingar i flera av de gamla husen, som var köpmansgårdar med tillhörande magasin. Här kan man allra bäst uppleva den stadsbild, de gator och kvarter där L.O. Smith bodde som barn och tonåring. Till den samlade miljön hör också den unika Skottsbergska gården, som vårdas av en enskild stiftelse.

Skottsbergska gården
Vid Drottninggatan ligger Skottsbergska gården, en av Sveriges bäst bevarade köpmansgårdar från äldre tid. På samma gata bodde konsul Smith där den sjuårige Lars Olsson togs upp som fosterson 1843. Tre år senare började den ansvarstagande Lars att tjäna egna pengar som bodbetjänt hos handlaren Adolf Johan Skottsberg i den Skottsbergska gården.

Gården uppfördes på 1760-talet av en känd brukspatron, Olof Olsson den äldre, som bland annat grundade Olofströms bruk. A.J. Skottsberg övertog gården 1831 och ägde den till 1856. Redan när L.O. Smith kom dit som 10-åring hade verksamheten en lång tradition att falla tillbaka på.

Idag är Skottsbergska gården ett ovanligt minnesmärke. Den restaurerades på 1950-talet och har sedan dess visats som museum. Här kan man uppleva hur en köpmansgård såg ut i de svenska småstäderna på 1700- och 1800-talen. Själva handelsboden har en ingång från Drottninggatan. Där går man ned ett par trappsteg för att komma in i en miljö där stora delar av inredningen finns kvar från 1700-talet. Här har L.O. Smith betjänat kunder, expedierat mjöl och socker och sprungit efter skinkor och vin på lagret i källarvalven.

Boningshuset vänder sig mot gatan med en representativ fasad i två våningar. Till entréporten leder en dubbeltrappa av tjärad ölandssten. Portalen är av högklassig rokoko och rikt utsmyckad. Liknande portaler fanns på flera av gårdarna i Karlshamn. Invändigt finns bland annat elva kakelugnar bevarade från 1700-talet och dekorerade i färger som blått, rött, gult och grönt. Till innergården kommer man genom stora portar som inramas av en gustaviansk portal. Det är en ingång som är utformad för hästskjutsar och leveranser. Här finns ekonomibyggnaderna bevarade, som brygghus, stall, magasin och vedbodar. Säkert ilade den unge Lars många gånger in och ut ur dessa timrade och rödmålade byggnader för att uträtta ärenden.

Smithska huset. Källa: Karlshamns museum

Smithska huset
Smithska huset är museets huvudbyggnad och är inte döpt efter brännvinskungen själv, utan hans son Otto Smith. Han bodde här med sin familj från 1901 till sin död 1935. Ursprungligen byggdes huset på 1760-talet efter den stora branden och fanns alltså när L.O. Smith flyttade till Karlshamn på 1840-talet.

Arvingarna efter Otto Smith sålde byggnaden till Karlshamns stad till ett förmånligt pris på villkor att där skulle inrättas ett museum eller annan kulturell verksamhet. Museet invigdes 1964 av prins Bertil på övervåningen och har sedan 1980 disponerat hela byggnaden. Här finns idag utställningar som skildrar Karlshamns historia med tonvikt på handel och sjöfart.

Spritbolagssalen
I en särskild utställning på museet berättas om L.O. Smith och den enorma spritfabriken i Karlshamn. Där kan man följa hans liv illustrerat i ett stort antal tavlor och bland annat se några av hans brev skrivna på ett särskilt brevpapper. Ett av dem pryds av änglar – som tillverkar brännvin.

Carl Gustafs kyrka
Kyrkan i Karlshamn började byggas på 1680-talet och invigdes 1702. Den är döpt efter kung Karl X Gustav och ritades av greve Erik Dahlbergh, som kanske är mest känd för sitt stora planschverk Suecia antiqua et hodierna som visade upp den nya stormakten i all sin prakt.

Kyrkan är korsformad och utgör en mäktig siluett i stadsbilden strax norr om Stortorget. Den fint snidade predikstolen i målat och förgyllt trä kom på plats 1837 och var skänkt av två av stadens köpmän. Den var alltså ganska ny när den lille Lars kom till Karlshamn och som liten pojke och tonåring fick han lyssna till kyrkoherdens förmanande ord och predikningar därifrån.

Interiör över Karlshamn med spritfabrikens torn 1894. Källa: Karlshamns museum.

Spritfabriken
Går man en promenad längs Mieån där den mynnar ut i hamnen ser man på Västra kajen resterna av L.O. Smiths stora spritexportfabrik från 1884. De borglika byggnaderna i mörkrött tegel ritades i nygotisk stil av professor Magnus Isaeus. På 1890-talet gjordes en ombyggnad av fabriken till sockerbruk, en verksamhet som var i drift in på 1950-talet. Idag ägs fabriksområdet av AAK, tidigare Karlshamns AB med norra Europas största vegetabiliska oljefabrik. De gamla byggnaderna förföll under många år och 2016 revs en lägre del av fastigheten. Kvar finns den högre byggnaden som ska bevaras och rustas upp.