Smiths champagne som vardagslyx

På 1870-talet gjorde L.O. Smith ett försök att förändra svenskarnas alkoholvanor. Lanseringen av budgetchampagne under namnet Gulddroppen fick stor uppmärksamhet. Men tiden var ännu inte mogen för folkligt bubbel i Sverige.

Genom sitt bolag Vin & Spirituosa AB importerade och sålde L.O. Smith flera champagner under egen etikett, däribland Gulddroppen (Goutte d’Or). De kostade bara hälften av de exklusiva märkena och L.O. Smith intygade att de var precis lika goda.

Namnet Goutte d’Or hämtades förstås från Frankrike. Det förekommer historiskt i flera olika sammanhang och finns belagt första gången 1474 som namnet på en vingård. Senare kom både en gata och en hel stadsdel i Paris att döpas till Goutte d’Or. I mitten av 1800-talet användes namnet också som märke av champagnehuset Koch.

I annonser utmanade L.O. Smith flera av den tidens stora champagnehus och anklagade dem för hutlösa överpriser och missledande konkurrens. Det pågick ett priskrig mellan olika märken, bland annat mellan de besläktade firmorna G. H. Mumm & Co. och Jules Mumm & Co. Ett välrenommerat märke var ingen garant för en prisvärd vara, påpekade L.O. Smith.

Den 28 januari 1874 lät Smith läsarna av Dagens Nyheter få veta att produkterna från Jules Mumm & Co. visserligen var billigare än champagnen från G. H. Mumm & Co., men ändå ”af så ordinär beskaffenhet att den liknande Champagne vi sälja under namnet Goutte d’Or (Gulddroppen) till ungefär halfva priset eller 2 ¾ riksdaler per helbutelj, enligt flera Vinkännares omdöme är bättre, hvarom vem som vill göra jemförelse, sjelf kan öfvertyga sig.”

I fortsatt annonsering under 1870-talet kan man se att Gulddroppens prisvärda champagne såldes för tre kronor flaskan. Men i brännvinslandet Sverige var tiden inte mogen för någon ”folkchampagne”. Hellre köpte man brännvin för 70 öre litern.

Som konsumtionen af billigare Champagne under förlidet år betydligt nedgick, så hafva vi beslutat sälja vårt lager af Champagnesorterna Guldlejon, Gulddroppen och Guldkronan otullade till 1 ½ krona per helbutelj å originallådor om 30 à 60 buteljer köpas netto extra kontant.

I början av januari 1878 var tålamodet slut. I en annons meddelade Vin- & Spirituosa AB att bolaget nu skulle realisera det återstående lagret. ”Som konsumtionen af billigare Champagne under förlidet år betydligt nedgick, så hafva vi beslutat sälja vårt lager af Champagnesorterna Guldlejon, Gulddroppen och Guldkronan otullade till 1 ½ krona per helbutelj å originallådor om 30 à 60 buteljer köpas netto extra kontant.”

Bolaget försäkrade att varorna var prima och att fyndpriset endast berodde på att man ville få en snabb realisation. Senare på våren 1878 arrangerades en större vinauktion på Reimersholme där hugade spekulanter kunde komma över olika slags viner till låga priser.

L.O. Smiths försök att skapa en bubbeltrend i Sverige misslyckades. Med facit i hand var han mer än hundra år före sin tid. Ett visst intryck måste ändå hans satsning ha gjort. Märket Gulddroppen fick i början av 1900-talet ett fortsatt liv som namn på en läskedryck i samma genre som Pommac och Champis.

Idag är champagne och mousserande vin en del av svenskarnas vardagslyx. På trettio år, mellan 1986 och 2016, har försäljningen ökat med 380 procent på Systembolaget. Nu dricker vi bubbel året om och inte endast till nyår och vid speciella högtider.