Spritfabriken i Karlshamn

För att möta leverenskraven till Spanien beslutade L.O. Smith att öppna ett nytt företag, Carlshamns Spritförädlings AB, beläget i sin hemstad. Hit kom den importerade råspriten från Ryssland, förädlades och var redo för export till Spanien.

För L.O. Smith var det geografiska läget i Karlshamn perfekt, med utloppet mot Europa. Politikerna var också måna om att få hjälpa bygdens utflugne hjälte. Ernst Meyer, senare svensk finansminister, la fram en motion i ärendet och den 4 maj 1883 erbjöds bolaget lämplig mark vid hamnen. Kommunen skulle också muddra och färdigställa kaj samt som grädde på moset befria Carlshamns Spritförädlings AB från hamnavgifter.

Professor Magnus Isaeus anlitades för att rita fabriksbyggnaderna. Glädjen över bygget syns tydligt i dagspress – dess betydelse för orten väntas bli avgörande. Och den 17 november 1884 invigs den majestätiska och rikligt utsmyckade fabriken mot hamnen: 75 meter långt och med ett 39 meter högt torn, och plats för närmare 600 arbetare.

Under åren som följde gick fabriken i Karlshamn för fullt och produktionen ökade kontinuerligt. För att klara försörjningen av ekfat startas en fabrik i Stilleryd, där 30 000 ekfat om året kan göras. Samma år beslutade bolaget också att bygga ut anläggningen i Karlshamn. I slutet av 1886 var såväl fatfabriken som den utökade fabriken i Karlshamn färdigställda och i drift.

Affärerna gick bra och som mest arbetade ungefär 900 personer i Karlshamnsfabrikerna. Men då kom dråpslaget. 1888 införde spanska staten en konsumtionsskatt på alkohol vilket gjorde att försäljningen rasade och vad värre var, all sprit som lagrades i Spanien drabbades också av denna skatt. Oturligt nog hade bolaget precis skickat en stor last med renad sprit och krävdes därför på betalning. Förhandlingarna med spanska staten bröt samman och bolaget tvingades betala stora summor i kvarskatt.

På grund av den minskade försäljningen till Spanien tvingades fabrikerna i Karlshamn stänga under sex veckor hösten 1888 och i november sades all personal upp. 20 november hölls en avskedsfest för de anställda och vid nyår upphörde allt arbete.

Detta innebar dock inte slutet för spritfabriken i Karlshamn, under våren 1889 togs verksamheten över av The Carlshamn Spirit Company Ltd. Bolaget med säte i London var en skapelse av L.O. Smith i ett försök att komma förbi de handelshinder som satt käppar i hjulet för handeln i det gamla bolaget.

1892 inleddes en ombyggnation av fabriken till sockerbruk då styrelsen menade att det inte längre var möjligt att få lönsamhet i sprittillverkningen. 1898 såldes slutligen de sista delarna av fabriken till sockerbruksbolaget. Produktionen av socker skulle fortgå till 1954 då all verksamhet i fabriken slutligen upphörde.

Fakta

  • Carlshamns spritfabrik
  • 75 meter lång och 23 meter bred
  • 39 meter högt torn.
  • Här fanns 14 förvaringscisterner och 80 kolfilterapparater för reningen av råspriten.