Ångkök – god och sund mat till billig peng

På plats i Nice, Frankrike börjar L.O. Smith forma ett nytt förslag som skulle gynna arbetarna. Om de åt god och sund mat skulle de arbeta bättre. Något som givetvis skulle göra dem friskare och gynna dem i yrkeslivet då de skulle kunna jobba längre och hårdare. Den engelska idén med ångkök hade funnits i Sverige sedan 1850-talet. I Smiths projekt skapas ångköket med toppmodern utrustning, en kooperativ organisation och idérik äganderätt.

Planerna är stora. L.O. Smith berättar i boken The foundation of death – a study of the drinkquestion om sina ambitioner:
”Jag har tagit patent i både Sverige och Norge. Mina planer är att ha maskiner igång i varje stad i hela landet. Minst tio stora bara i Stockholm”.

En tysk uppfinnare vid namn Becker får uppdraget att leverera kokapparaterna. Tanken är att köken skulle drivas av arbetare till självkostnadspris. Smith ordnar lokal på Kungsholmen i Stockholm. När köket öppnar är många nyfikna på den nya restaurangen. Besökarna uteblev dock och Smith deklarerar snart att för många hindrat honom att realisera planerna. När Sundsvall brann fyra år senare skänktes all utrustning till behövande i staden: utrustning, köksredskap, mat- och dryck.