Vad hände sedan – rösträtten

Den 2 februari 1889 la Smith fram ett förslag om utökad rösträtt för Sveriges manliga befolkning i Riksdagen. Samma år grundades det Socialdemokratiska arbetarpartiet som tog till sig frågan med stort engagemang. Fram till dess hade rösträttsfrågan främst skötts av rösträttsföreningar med en majoritet av liberala politiker och riksdagsmän.

Nu blev den även en viktig fråga i den socialistiska kampen. Smith var själv liberal och föraktade allting som kallades partipolitik. Han ansåg att socialismen var fördärvande för arbetarna, och uppmanade dem istället att engagerar och organisera sig själva utan partipolitisk inblandning. Först 1909 röstades den allmänna rösträtten för män igenom. Ytterligare tio år senare beslutade riksdagen att alla över 23 års ålder, oavsett kön, fick rösta.