Absolut investerar i ny digital plattform för mer hållbar höstveteodling

Absolut Vodka har investerat i en ny plattform som ska underlätta rapporteringen av hållbarhetsdata kopplat till företagets inköp av höstvete. Den svenskutvecklade digitala plattformen som levereras av Improvin’ använder både AI och satellitdata för att förenkla för såväl odlare som inköpare.

Jordbrukarens gränssnitt i den digitala plattformen Improvin’

Plattformen som Absolut Vodka har investerat i utnyttjar teknik som AI och satellitdata, vilket ger odlarna ett användarvänligt verktyg för att enkelt, snabbt och noggrant kunna rapportera hur de presterar när det gäller hållbar odling. Det här innebär att Absolut kan fortsätta utveckla det odlingskoncept för höstvete som man var först i branschen med att införa.

– Vi vill underlätta rapporteringen för våra odlare, eftersom den är viktig för oss. Användarvänligheten har varit i fokus för att rapporteringen inte skall ta mer tid än nödvändigt i anspråk, så att odlarna istället kan fokusera på det viktigaste – att odla hållbart och fortsätta göra en insats för klimat, biologisk mångfald och jordhälsa, säger Karin Skoog, Logistikchef, vete och drank.

I Absoluts odlingskoncept ingår bland annat ett poängsystem som ska uppmuntra odlarna till åtgärder som ger minskade koldioxidutsläpp, minskat växtnäringsläckage, samt insatser för bättre jordhälsa och biologisk mångfald.

– Med hjälp av en automatiserad datainsamling får vi en tydligare bild av hur enskilda gårdar, och odlarkollektivet som helhet, presterar när det gäller hållbarhet. Det här verktyget underlättar vårt hållbarhetsarbete, både när det gäller uppföljning, analys och rapportering, konstaterar Karin Skoog.

Producentens gränssnitt från digitala plattformen Improvin’

Improvin’ grundades 2022 och samarbetar idag med kunder som täcker mer än 500 000 hektar och involverar över 10 000 lantbrukare i Sverige och resten av Europa. Bolagets grundare har själva sett behovet av automatiserade metoder för att kunna arbeta mer hållbart.

– Jag kommer från en jordbrukarfamilj och vet att det behöver bli enklare att göra rätt, säger Joel Nedar, teknik- och produktchef och en av Improvin’s grundare. Det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att skapa hållbarhet, både för våra kunder och för samhället i stort. Få producenter har lika stora möjligheter att påverka som Absolut, så därför är det oerhört motiverande att få samarbeta med dem.

Om The Absolut Group

The Absolut Group har det globala ansvaret för produktion, förpackningsutveckling, innovation och strategisk marknadsföring för ikoniska och prisbelönta spritvarumärken såsom Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Beefeater. I produktportföljen ingår även agavesprit som Altos tequila och hantverksgin som Monkey 47.

Vi har ett långsiktigt åtagande inom hållbarhet och ansvarsfull konsumtion, som omfattar samhälle, miljö, konsument och medarbetare. The Absolut Group ingår i Pernod Ricard, en världsledande koncern inom sprit- och vinindustrin. Huvudkontoret för The Absolut Group ligger i Stockholm.