Anna Viktoria Kalldin

L.O.s dotter Mary Karadja, var under 1896 änka efter Jean Karadja Pascha och den enda av barnen som hade kontakt med fadern. Tillsammans flyttade de under året in på Ekenäs i Ronneby. Men ett år senare lämnade hon huset då en konflikt blossat upp. Mary och L.O. pratade faktiskt aldrig mer med varandra efter uppbrottet. Anledningen till konflikten är att L.O. blivit förälskad i Marys husjungfru, Anna Viktoria Kalldin. Skilsmässan från Marys mor Maria Lovisa Collin hade fortfarande inte gått igenom. Och kanske var det inte bara sveket mot modern som störde Mary. 1897 är Anna Viktoria 22 år och L.O. är 61 år.

Relationen mellan de två Karlskronaborna höll dock i sig hela vägen fram till L.O.s död. De två gifter sig på svensk-norska konsulatet i Paris, 1899. Nathan Söderblom, den senare ärkebiskopen och mottagaren av nobels fredspris viger paret.
L.O. hade under tiden hunnit förlora sin rikedom och bygga upp den igen. Men samma år som de gifte sig förlorade han tack vare boer-kriget alla sina pengar, något som säkert påverkat kännedomen om honom idag. Både L.O. och Anna Viktoria kom från fattiga förhållanden så egentligen var den plötsliga förändringen inte ny för någon av dem. Från och med 1911 bor de på Malmskillnadsgatan i Stockholm i en mindre lägenhet och från och med 1913 i Karlskrona.

De sista åren är Anna Viktoria Kalldin lika mycket maka som vårdare.

L.O. är då gammal och sjuk. Hans sista krafter har gått åt att skriva de memoarer som publiceras den 11 oktober samma år. En bok där L.O. mest koncentrerar sig på att svartmåla de egna barnen och familjen än att berätta den spännande historien om sitt liv. De sista åren är Anna Viktoria Kalldin lika mycket maka som vårdare.
I december dör L.O.

Fotnot: Jean Karadja Pascha dog 1894.