Långa arbetsdagar och korta liv

I L.O. Smiths Stockholm 1853 är en arbetsdag 18 timmar lång. Människor blir sällan äldre än 40 år gamla.